13. Dia
19.08.2022 12:00 Hoàng Anh Gia Lai Hoàng Anh Gia Lai - Hảiphòng fc Hảiphòng fc 1: 2 (0: 1)
19.08.2022 13:00 Hồng lĩnh hà tĩnh Hồng lĩnh hà tĩnh - DPM Nam Dinh DPM Nam Dinh 1: 0
19.08.2022 14:15 Viettel fc Viettel fc - Sông lam nghệ ano Sông lam nghệ ano 0: 0
20.08.2022 12:00 Bình dương fc Bình dương fc - Hà nội fc Hà nội fc -:-
20.08.2022 13:00 Binh Dinh Binh Dinh - FLC THANH HOA FLC THANH HOA -:-
20.08.2022 14:15 Sài Gòn fc Sài Gòn fc - Hồ Chí Minh City Hồ Chí Minh City -:-
14. Dia
26.08.2022 13:00 Sông lam nghệ ano Sông lam nghệ ano - Hà nội fc Hà nội fc -:-
27.08.2022 13:00 DPM Nam Dinh DPM Nam Dinh - Shb đà nẵng fc Shb đà nẵng fc -:-
27.08.2022 14:15 Sài Gòn fc Sài Gòn fc - Hồng lĩnh hà tĩnh Hồng lĩnh hà tĩnh -:-
28.08.2022 13:00 Hảiphòng fc Hảiphòng fc - Hồ Chí Minh City Hồ Chí Minh City -:-
28.08.2022 13:00 Binh Dinh Binh Dinh - Bình dương fc Bình dương fc -:-
28.08.2022 14:15 Viettel fc Viettel fc - FLC THANH HOA FLC THANH HOA -:-
Resultados ao vivo Detalhes da reunião ao vivo Comentários ao vivo